Glaskonst Winfried Baier i Tranås är en ateljé och mästarverkstad för design, tillverkning och restauration av blyinfattade fönster och glasmålningar.

Restaurering och Renovering

Restaureringar av blyinfattade fönster i kyrkor

Blyinfattade glasmålningar, ett traditionsrikt hantverk med anor från 800 e. Kr. som präglas av hantverklig precision, konstnärlig inspiration och som  idag  tillhör en av de värdefulla skatter som finns i  i våra kyrkor och övriga kulturbyggnader.
Blyinfattade fönster har ett stort kulturhistoriskt värde med tanke på dess tillverkningsår, många närmar sig 100 år och mer.

I dessa kulturhistoriska  byggnader finns det oftast fönster med  munblåst fönsterglas ,färgat  äkta munblåst antikglas, handvalsat katedralglas eller glasmåleriarbeten till ett oersättligt värde.

Därför är det viktigt att vara observant på skador och sätta in rätt åtgärder i rätt tid .

Med över 40 års erfarenhet och en gedigen yrkesutbildning garanterar vi er högsta kvalitet, service, omsorg  och ansvar.

Vår specialkunskap står till ert förfogande när det gäller:

  • Restaurering, renovering, reparation av blyinfattade fönster och glasmålningar
  • Konserveringsarbeten  av glasmåleri i blyinfattade glasmålningar
  • Rengöring av blyinfattade glasmålningar
  • Besiktningar och rådgivning av blyfönster och blyinfattade glasmålningar

Godkänd av Riksantikvarieämbetet, Länsmuséer, Länsstyrelsen
Restaureringsarbeten sker i samråd med bl.a. Riksantikvarieämbetet, Länstyrelsen, Länsmuséer samt expertis inom olika områden.

 

Renovering av blyinfattade fönster